Kancelaria Komornicza

Wzory wniosków

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności.

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791 par.1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Pracownicy naszej kancelarii udzielą stosownych wyjaśnień oraz objaśnią jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania.

DO POBRANIA:

WNIOSEK EGZEKUCYJNY